Lopšelis-darželis „Giliukas” įsikūręs ramioje, gražioje aplinkoje, atokiau nuo miesto transporto triukšmo. Supantis senų medžių parkas, vaismedžių sodas suteikia galimybę džiaugtis gamta, stebėti kintančius metų laikus.

Mūsų lopšelį-darželį lanko apie 220 vaikų. Ugdymas organizuojamas nuo lopšelio iki mokyklos, vykdomas lietuvių kalba. Lanksti įstaigos struktūra tenkina vaikų poreikius, tėvų lūkesčius.

Įstaigoje dirbantys pedagogai atviri kaitos procesams, nuolat tobulina savo pedagoginę kompetenciją. Įstaigos specialistai sukaupę ilgalaikę patirtį ugdant vaikus. Logopedai, Specialusis pedagogas, Psichologas, Socialinis pedagogas, Meninio ugdymo pedagogas (muzika), Meninio ugdymo pedagogas (dailė), Neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra) padeda vaikams visapusiškai tobulėti.

Grupės

Lopšelio

Dvi lopšelio grupės, kuriose ugdomi vaikai nuo 2 metų amžiaus. Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 15.

Darželio

Devynios ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 3 iki 6 metų.

Priešmokyklinės

Dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Valdorfo

Siekiant praturtinti ugdymo procesą, naudojami Valdorfo pedagogikos elementai. Ugdymo turinys padeda vaikui lengviau suvokti save.

Naujienos